Tổng quan về VNCenter

Thành lập vào ngày 28/02/2017, Trung tâm CNTT Việt Nam Vncenter là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ Phần CNTT Việt Nam (Vncenter). Là công ty trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông, trung tâm CNTT Việt Nam Vncenter cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp và cạnh tranh về các lĩnh vực:

Thiết kế website, phần mềm chuyên nghiệp hiện đại.

Tư vấn quảng bá thương hiệu toàn diện trên internet.

Tư vấn chiến lược marketing online.

Dịch vụ tư vấn tiên miền chiến lược.

Quản trị hệ thống nền tảng công nghệ thông tin.

Các dịch vụ khác theo nhu cầu.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tầm nhìn: Xây dựng trung tâm CNTT Việt Nam Vncenter trở thành công ty dịch vụ CNTT Truyền thông có tầm cỡ.

2. Sứ mệnh: VNCenter quyết tâm trở thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là niềm tự hào của tri thức Việt Nam trong công cuộc hội nhập toàn cầu hóa, là môi trường cho nhân tài phát triển, xứng đáng là một trong những công ty CNTT hàng đầu Việt Nam.

3. Giá trị cốt lõi: Trung tâm CNTT Việt Nam Vncenter được thành lập với mong muốn mang lại những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng và giá trị với tiêu chí làm việc:

Chính trực – Cam kết: Đây chính là giá trị quan trọng hình thành phong cách của VNCenter, thể hiện hình ảnh của một doanh nghiệp đáng tin cậy, luôn giữ vững uy tín của mình thông qua những cam kết lâu dài với khách hàng, đối tác và bạn bè.

Tận tụy với khách hàng :VNCenter sẽ không thể thành công nếu như thiếu đi giá trị tất yếu này trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ của mình. CNT luôn đặt mục tiêu và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và nỗ lực thực hiện những cam kết với khách hàng vì mục tiêu phát triển của khách hàng.

Chuyên nghiệp: Thể hiện một doanh nghiệp luôn phấn đấu không ngừng vì mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia giỏi, các nhà quản lý có năng lực thực sự. Bên cạnh đó, quy trình quản lý chất lượng trong mọi hoạt động của công ty phải được xây dựng theo một chuẩn mực thống nhất, hiệu quả và liên tục được cải tiến.Tinh thần đồng đội: Giá trị lớn nhất của con người VNCenter. Tinh thần đồng đội thể hiện sự chia sẻ, kết nối, cùng nhau hoàn thành mục tiêu phát triển chung của tổ chức, xã hội, sống chân thành giữa người với người Nhân bản – hài hòa: VNCenter, thể hiện việc xây dựng môi trường làm việc, vui chơi lành mạnh, nếp sống yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, một nét văn hóa đậm đà bản sắc riêng và phát huy những giá trị truyền thống của con người Việt Nam.